آتاماتا IR

atamata.ir
تغییر پروفایل
آتاماتا IR علاقه مند هست به: آردوینو و سری LED توسط: آتاماتا IR ۲۳ فروردین ۱۳۹۶

آردوینو و سری LED مشاهده این دست ساخته

آردوینو  و سری LED
آتاماتا IR علاقه مند هست به: ساخت میز بیلیارد کوچک توسط: آتاماتا IR ۲۵ فروردین ۱۳۹۶

ساخت میز بیلیارد کوچک مشاهده این دست ساخته

ساخت میز بیلیارد کوچک