ربات آهنی

http://www.cheeez.ir
تغییر پروفایل

مفاهیم مقدماتی بردبورد برای تازه کارها مشاهده این دست ساخته

مفاهیم مقدماتی بردبورد برای تازه کارها
ربات آهنی علاقه مند هست به: ساخت پیانوی ساده الکترونیکی توسط: ربات آهنی ۰۳ دی ۱۳۹۵

ساخت پیانوی ساده الکترونیکی مشاهده این دست ساخته

ساخت پیانوی ساده الکترونیکی
ربات آهنی دنبال می کند: ربات آهنی ۰۷ دی ۱۳۹۵