آردوینو و سنسور دما و رطوبت توسط: آتاماتا IR در: آردوینو

معرفی:

شروع

در این دست ساخته سعی داریم شما را با راه اندازی سنسور دما و رطوبت توسط آردوینو آشنا کنیم .

وسایل مورد نیاز:

1-آردوینو انو

2-جامپر برد بوردی

3-سنسور DHT11

4- کمی صبر و حوصله

درباره این دست ساخته

مجوز تمامی حقوق محفوظ است
6
1

دست ساخته های بیشتر از همین مؤلف