گام: 2

تمیز کاری

مقداری استون یا الکل را درون لیوان یکبار مصرف ریخته و سپس بلبرینگ باز شده را درون لیوان انداخته و لیوان را تکان دهید تا گریس داخل بلبرینگ خارج شود. من با استون تست کرده ام و جواب گرفته ام .

درباره این دست ساخته

مجوز تمامی حقوق محفوظ است
4
1

دست ساخته های بیشتر از همین مؤلف