ساخت میز بیلیارد کوچک توسط: آتاماتا IR در: مقوا

معرفی:

وسایل مورد نیاز

در این دست ساخته سعی داریم شما با ساخت یک میز بیلیارد کوچک آشنا کنیم.اگر همچنان مایل به ساخت این میز کوچک هستید این دست ساخته را تا اخر دنبال کنید.

وسایل مورد نیاز:

1-یک جعبه کارتنی کوچک

2- تیله 11 عدد

3-صفحه سبز

4-رنگ

5-چسب حرارتی

6-میله دو عدد (می توانید از چوب های بستنی اسپیرال استفاده کنید)

7-دستمال توالت (اختیاری)

8-قلم مو جهت رنگ کردن دست ساخته

درباره این دست ساخته

مجوز تمامی حقوق محفوظ است
3
1

دست ساخته های بیشتر از همین مؤلف