معرفی:

وسایل مورد نیاز

در این دست ساخته قصد داریم شما را با ساخت انگشتر مفتولی مسی آشنا کنیم

وسایل مورد نیاز:

1-مفتول مسی

2-سیم چین

3-دم باریک

4-سوهان

5-ماژیک

درباره این دست ساخته

مجوز تمامی حقوق محفوظ است
3
0

دست ساخته های بیشتر از همین مؤلف