ساخت پایه نگهدارنده موبایل توسط: آتاماتا IR در: مقوا

معرفی:

وسایل مورد نیاز

در این دست ساخته قصد داریم شما با شیوه ی ساخت یک پایه نگهدارنده تلفن همراه آشنا کنیم

وسایل مورد نیاز:

1-کارتن

2-قیچی جهت برش الگو های کاغذی

3- کاتر جهت برش کارتن

4-چسب

5-کاغذ   A4 جهت الگو برداری

6-مداد

7-خط کش جهت اندازه گیری الگو ها

 

حال مطابق شکل الگو ها را بر روی کاغذ A4 رسم نمایید.سپس با قیچی آن ها را برش دهید.

درباره این دست ساخته

مجوز تمامی حقوق محفوظ است
7
2

دست ساخته های بیشتر از همین مؤلف