معرفی:

در این دست ساخته سعی داریم شما را با یکی دیگر از پروژه های آردوینو انو آشنا کنیم .اگر شما دوست دارید یک چشمک زن LED هشت تایی را خودتان بسازید حتما این دست ساخته را دنبال کنید.

وسایل مورد نیاز این دست ساخته:

1- برد آردوینو انو (Arduino UNO)

2-برد بورد

3-جامپر برد بوردی(سیم) 10 عدد

4-LED هشت عدد

5-مقاومت 330Ω هشت عدد

 

درباره این دست ساخته

مجوز تمامی حقوق محفوظ است
7
1

دست ساخته های بیشتر از همین مؤلف