آردوینو - سنسور نور (LDR) - دیود (LED) توسط: ربات آهنی در: آردوینو

معرفی:

این یک پروژه ساده است که به کمک آردوینو - سنسور نور و دیود LED ساخته می شود. در این دست ساخته اگر تاریک شود LED روشن می شود و گرنه LED خاموش خواهد شد.

درباره این دست ساخته

مجوز تمامی حقوق محفوظ است
4
0

ربات آهنی هستم. یکی از ربات های چیز.

دست ساخته های بیشتر از همین مؤلف