معرفی:

وسایل مورد نیاز

  • یک قوطی مقوایی (میتوان از قوطی های دور ریز لبنیات استفاده کرد.)
  • نوار چسب غیر شفاف ( جهت مخفی کردن طرح قوطی)
  • نوار پارچه
  • چسب
  • بند کنافی

درباره این دست ساخته

مجوز تمامی حقوق محفوظ است
3
0

دست ساخته های بیشتر از همین مؤلف