معرفی:

وسایل مورد نیاز

  • ظرف پلاستیکی به عنوان قالب بیرونی
  • قلم بو
  • روغن
  • ماسه و سیمان و آب جهت تولید بتن
  • لیوان پلاستیکی به عنوان قالب درونی
  • دست کش جهت محافظت دست در برابر سیمان

درباره این دست ساخته

مجوز تمامی حقوق محفوظ است
3
1

دست ساخته های بیشتر از همین مؤلف