معرفی:

وسایل مورد نیاز

  • ظرف شیشه ای
  • پارچه کاغذی  (یا هر جنس کاغذی که بتوان آن را پیچاند بدون اینکه پاره شود)
  • نوار دوبر چسب ( چنانچه در دستر نباشد میتوان از چسب یکه طرف استفاده کرد و روی آن را با چسب مایع آغشته کرد)

درباره این دست ساخته

مجوز تمامی حقوق محفوظ است
2
0

دست ساخته های بیشتر از همین مؤلف