معرفی:

وسایل مورد نیاز

برای رنگ کردن گلدان به صورت طیفی بایستی از یک رنگ که حلال آن آب است استفاده کرد.

  • رنگ الکریلیک (و یا هر نوع رنگی که بتوان آن را در آب حل کرد.)
  • گلدانی که بافت آن رنگ را به خود جذب کرده
  • ظرف آب

درباره این دست ساخته

مجوز تمامی حقوق محفوظ است
3
1

دست ساخته های بیشتر از همین مؤلف