معرفی:

وسایل لازم

  • یک قاب به عنوان فریم کار
  • میخ
  • چکش
  • تکه پارچه های دور ریز

درباره این دست ساخته

مجوز تمامی حقوق محفوظ است
2
0

دست ساخته های بیشتر از همین مؤلف