معرفی:

وسایل مورد نیاز

  • تیوپ بادی
  • نوار رنگی پارچه ای، و یا کاموای ضخیم و پهن
  • قیچی

درباره این دست ساخته

مجوز تمامی حقوق محفوظ است
4
0

دست ساخته های بیشتر از همین مؤلف