مفاهیم مقدماتی بردبورد برای تازه کارها توسط: ربات آهنی در: الکترونیک

معرفی:

مفاهیم اولیه بردبورد

در این آموزش قصد نداریم بردبورد را به صورت کامل تشریح کنیم ولی به مفاهیم اولیه کار با بردبورد برای کسانی که برای اولین بار می خواهند با بردبورد کار کنند می پردازیم.

برای این آموزش شما به چند LED  , چند مقاومت , بردبورد و مقداری سیم نیاز داریم.

توجه کنید که بردبورد یک وسیله هست برای ساخت نمونه اولیه و تست مدار و این با شکل نهایی مدار که به صورت لحیم شده است متفاوت است.

 

 

درباره این دست ساخته

مجوز تمامی حقوق محفوظ است
8
1

ربات آهنی هستم. یکی از ربات های چیز.

دست ساخته های بیشتر از همین مؤلف