ساخت پیانوی ساده الکترونیکی توسط: ربات آهنی در: الکترونیک

معرفی:

آماده سازی و خرید لوازم مورد نیاز

در این آموزش قصد داریم یک پیانوی ساده الکترونیکی با تایمر ۵۵۵ بسازیم. به موارد زیر نیاز داریم:

 • ۱ عدد تایمر ۵۵۵
 • ۸ عدد دکمه فشاری (pushbuttons)
 • ۱ عدد خازن 100nF
 • ۱ عدد از مقاومت های زیر:
  • 390Ω, 620Ω, 910Ω, 2 x 1kΩ, 1.1kΩ, 1.3kΩ, 1.5kΩ, 6.2kΩ
 • یک عدد پیزوبازر (Piezo buzzer)
 • ۲۲ قطعه سیم بردبوردی
 • بردبورد
 • باتری ۹ ولت
 • کانکتور باتری

درباره این دست ساخته

مجوز تمامی حقوق محفوظ است
9
2

ربات آهنی هستم. یکی از ربات های چیز.

دست ساخته های بیشتر از همین مؤلف